March 18,2014

posted by PRIVILEGE_TYO

SUPER SONICS – Freshest Kids feat. DAG FORCE…


Title: Freshest Kids feat. DAG FORCE
Artist: SUPER SONICS (http://starplayers.jp/supersonics-blog/)
Produced by SHIMI for BUZZER BEATS
Music Video Directed & Edited by 舩津 泰男 (http://hoodscrew.com/)
Freshest Kids: 松元 謙 / Ken Matsumoto(BMX)

Thanks to KOZO KOGA / SHOTA NAKASHIMA / TAKAO KITAMURA HISAKATSU HARA / KAZUHIRO ITO / SHIRO FURUTA / SHO OKAMOTO MASAFUMI KANESHIRO / REI SOMA / HISASHI HARA / KOJI / FUJII SEIICHI MASATO TAKEDA / KEIJI ODA / RYOTA YOSHINO / TETSUYA YAMADA NANBU / ATSUSHI / YUYA / KOKI YOKOTA / MASA YASUDA / YUMA MINAMI

starplayers.jp/supersonics-blog

GO TO TOP